Click on any image in images menu.
Menu
BIP
28 lutego 2013

Udział przedstawicieli „Edukatora” w Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim

„Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji" - to temat spotkania, które odbyło się w środę 27 lutego 2013 roku w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej, w obszarze "Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina". W debacie wziął udział Prezydent RP wraz z Małżonką. Zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego eksperci, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych dyskutowali o tym, co zrobić, by każda rodzina w Polsce mogła korzystać z takich form opieki nad dzieckiem, które będą odpowiadać na różne potrzeby rodziców i ich dzieci. Otwierająca debatę Podsekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka podkreśliła, ze obecny stan jest daleki od potrzeb. W prawie dziewięćdziesięciu procentach polskich gmin nie ma nawet jednej instytucji opiekuńczej dla dzieci do trzeciego roku życia. Uznała też, że dostępność opieki, która daje gwarancję rzeczywistego wyboru dla młodych Polaków o różnej zasobności – jest aktualnie kluczowym wyzwaniem polityki rodzinnej. Stowarzyszenie „Edukator" zostało imiennie zaproszone do udziału w debacie. Z powodu choroby nie mogła w niej uczestniczyć Pani Prezes Barbara Kuczałek, ale naszą Organizację aktywnie reprezentowali panowie: Mikołaj Jednacz i Tadeusz Zaremba. Spotkanie było także okazją do wzajemnej wymiany aktualnych informacji z wieloma zaprzyjaźnionymi z „Edukatorem" organizacjami pozarządowymi oraz do zasygnalizowania przedstawicielom najwyższych władz stojących przed nami problemów. Sprawozdanie filmowe z debaty zamieszczone jest pod adresem: https://www.prezydent.pl/dialog/fdp/solidarne-spoleczenstwo-bezpieczna-rodzina/filmy/art,12,fdp-polak-maly-w-przedszkolu-i-zlobku-dostepnosc-opieki-jakosc-edukacji.html Wypowiedź jednego z naszych przedstawicieli jest zapisana od 205'30" filmu.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.