Click on any image in images menu.
Menu
BIP
5 września 2013

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.4 (Dz.U. nr 186, poz.1245) dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach Stowarzyszenia będą:

25.10.2013r. - Konferencja z okazji Dnia Nauczyciela w Łomży
2-3.01.2014r. - Po Nowym Roku
01.04.2014r. - Sprawdzian w szóstej klasie
02.05.2014r. - Dzień Flagi
20.06.2014r. - Po Bożym Ciele

Każdy dyrektor szkoły ustala samodzielnie termin pozostałego, jednego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z potrzebami swojej placówki, z zachowaniem stosownych procedur.

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych dla uczniów, informując o tym rodziców; a dni te nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły ma obowiązek ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym do 30 września.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.