Click on any image in images menu.
Menu
BIP
21 października 2013

EDUKATOR W ABISIE

W dniu 18 października 2013 roku grupa dyrektorów szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży odbyła wizytę studyjną w Szkole Podstawowej ABIS w Łodzi. Pani Dyrektor Anna Sowińska, po zaproponowaniu precyzyjnego harmonogramu pobytu naszej grupy, przedstawiła nam ideę pracy szkoły. Poruszyła sprawę edukacji rodziców, określania zasad funkcjonowania i misję placówki. Od pierwszej minuty spotkania odczuwaliśmy edukacyjną wielkość Pani Anny Sowińskiej. Byliśmy pod wrażeniem jej kompetencji, wielkiego serca, miłości do dzieci i nieskrywanej radości z wykonywanej pracy. Notowaliśmy i dokumentowaliśmy wszystko, co było możliwe do odnotowania w szkole. Z olbrzymim zainteresowaniem z naszej strony spotkały się prezentacje nauczycielek: Pani Agaty Juliańskiej i Pani Sylwii Bednarek. Z wielką pasją i znawstwem przedmiotu, zaprezentowały one sposoby realizacji planu daltońskiego w praktyce szkolnej. Niekłamane zadowolenie z faktu uczęszczania ich dzieci do Szkoły Podstawowej ABIS okazywali przed nami także łódzcy rodzice. Porażeni czytelnymi zadaniami do wykonania przez uczniów, planowaniem pracy przez nauczycieli, a przede wszystkim praktyczną realizacją koncepcji opartej na: wolności – samodzielności – współpracy, postanowiliśmy podjąć próbę realizacji wspaniałej koncepcji pracy tej ŁÓDZKIEJ SZKOŁY w małych wiejskich szkołach naszego Stowarzyszenia. Już w dniu 25 października bieżącego roku. podczas spotkania z dyrektorami naszych szkół, rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami samorządów /łącznie ponad 150 osób/, przedstawiliśmy główną koncepcję pracy Szkoły Podstawowej ABIS. Licznie zgromadzeni sympatycy i realizatorzy zadań wychowawczo- dydaktycznych w naszych szkołach wiejskich z uznaniem wypowiadali się o celowości wdrażania tej cennej idei w praktyce edukacyjnej. Uogólniając, stwierdzić należy, że Szkoła ABIS jawi się nam jako miejsce jakże pomyślnej realizacji myśli zrodzonej na początku XX stulecia, wzbogaconej praktyką takich bogatych intelektualnie ludzi jak Pani Anna Sowińska i jej wspaniałych współpracowników.

Cała Edukatorska społeczność z serca Wam za wszystko dziękuje

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria