Click on any image in images menu.
Menu
BIP
19 sierpnia 2015

Projekt „Jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym: zrozumieć niepełnosprawność – skuteczniej pomagać”

Fundacja

W okresie od lipca do grudnia 2015 r. łomżyński ,,Edukator” realizuje projekt, pod nazwą ,,Jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym; zrozumieć niepełnosprawność – skuteczniej wspomagać”. współfinansowany przez Fundację PZU.
Działaniami projektu obejmiemy ogółem 90 osób.
Projekt jest adresowany do rodzin , wychowujących dzieci niepełnosprawne.
Beneficjentami bezpośrednimi zadania będą dzieci niepełnosprawne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z placówek Stowarzyszenia, mieszkające w małych środowiskach na terenie woj. podlaskiego: pow. białostocki, grajewski, łomżyński, sokólski, zambrowski, kolneński, woj. warmińsko – mazurskiego pow. olecki, giżycki, piski, woj. mazowieckiego pow. makowski i ostrołęcki
Celem projektu jest organizowanie i prowadzenie warsztatowych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci oraz szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin dzieci niepełnosprawnych, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej tych dzieci, dotkniętych różnymi deficytami rozwojowymi. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom z zakresu roli rodziny i obojga rodziców w rehabilitacji i rewalidacji dziecka niepełnosprawnego oraz warsztatom, praktycznie przygotowującym do prawidłowej realizacji wszystkich funkcji wspierających rozwój dziecka niepełnosprawnego w środowisku rodzinnym.
W czasie realizacji zadania zaplanowaliśmy udział 30 dzieci niepełnosprawnych oraz 60 osób z ich najbliższego otoczenia, ze środowisk rodzinnych tych dzieci. Członkowie rodzin będą uczestniczyć w interdyscyplinarnych szkoleniach i warsztatach Przewidujemy realizację zajęć w następujących zakresach tematycznych:
- metody i możliwości wsparcia w rodzinie dziecka z określoną niepełnosprawnością,
- metody wsparcia rozwoju oraz gry i zabawy z dzieckiem niepełnosprawnym,
- problemy życia codziennego rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, wymiana doświadczeń
- poradnictwo indywidualne ; forma indywidualnych spotkań konsultacyjnych z sześciomaspecjalistami: psychologiem, oligofrenopedagogiem , fizjoterapeutą , logopedą, specjalistą
edukacji przedszkolnej,
- udział dzieci niepełnosprawnych i ich rodzeństwa w otwartych zajęciach edukacyjnych, w przedszkolnych grupach integracyjnych
- udział w praktycznych zajęciach rehabilitacyjnych , połączonych z możliwością konsultacji indywidualnych, dotyczących realizowanych zajęć, prowadzonych przez specjalistów,
- imprezy integracyjne w środowiskach zamieszkania, zorganizowane przez kadrę pedagogiczną wiejskich szkół i Punktów Przedszkolnych.

Łomża, Sierpień 2015

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.