Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 września 2015

Rok szkolny 2015/2016 w łomżyńskim EDUKATORZE

W naszych szkołach i przedszkolach praca idzie pełną parą. W wakacje pożegnaliśmy sześć szkół, spośród których trzy zostały wygaszone z powodów demograficznych
Są to Szkoły Podstawowe , zlikwidowane przed laty ze względów ekonomicznych: przez jednostki samorządów terytorialnych
- SP w Dańcach gmina Hanna, woj. lubelskie, prowadzona od września 2008 roku
- SP w Górze , gmina Krypno, woj. podlaskie, prowadzona od września 2005 roku
- SP w Łętownicy , gmina Szumowo woj. podlaskie, prowadzona od września 2001 roku
        Dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom tych szkół za wspólne lata, za radości i smutki, za wspólne sukcesy. Mamy nadzieję, że czas pracy i nauki w szkołach Edukatora zapiszecie w swojej pamięci jako bardzo szczęśliwe.
        Bardzo dziękujemy władzom Gmin:
                                                                  - Hanna powiat włodawski
                                                                  - Krypno powiat moniecki
                                                                  - Szumowo powiat zambrowski
za bardzo dobrą współpracę na rzecz szkół i lokalnych środowisk. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy do Włodarzy gmin Krypno i Szumowo, którzy nie szczędzili czasu i wysiłków, by nasza współpraca była systematyczna, konstruktywna i efektywna. Warto podkreślić, że dzięki trosce i gospodarności władz lokalnych udało się funkcjonowanie małych szkół na ich terenie znacznie przedłużyć ; SP w Górze o 10 lat, SP w Łętownicy aż o 14 lat!
Kolejne trzy szkoły tj. w Becejłach i Jasionowie gmina Szypliszki woj. podlaskie oraz we Włodarach gmina Korfantów woj. opolskie usamodzielniły się i od nowego roku szkolnego są prowadzone przez lokalne organizacje pozarządowe.
Cieszymy się, że kilkuletnia współpraca z Edukatorem przyniosła kadrze pedagogicznej tych szkół oraz lokalnym środowiskom tyle obywatelskich doświadczeń, że odważnie powołali i zarejestrowali lokalne fundacje, by samodzielnie podejmować kolejne wyzwania oraz własnymi siłami rozwiązywać lokalne problemy
                                                                        ŻYCZYMY POMYŚLNOŚCI i POWODZENIA.
Władzom gminy Korfantów i Gminy Szypliszki dziękujemy za owocną współpracę.
W nowym roku szkolnym w rodzinie szkół „Edukatora” witamy serdecznie dwie nowe, publiczne szkoły podstawowe, zorganizowane na miejsce szkół samorządowych, zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia ze względów ekonomiczno – demograficznych. Od września b.r jesteśmy organem prowadzącym
                                                                   Publiczną Szkołę Podstawową w Święcku Wielkim
                                                                       gmina Wysokie Mazowieckie woj. podlaskie

                                                                      oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Węgrze
                                                                         gmina Czernice Borowe woj. mazowieckie.

Dziękujemy władzom gmin Czernice Borowe i Wysokie Mazowieckie za życzliwość i wsparcie lokalnych inicjatyw rodziców , za życzliwą współpracę z Zarządem Stowarzyszenia ,,Edukator” w procesie tworzenia szkół.
              Szczególnie dziękujemy Kadrze Pedagogicznej i Rodzicom obu nowych szkół za zaufanie i chęć współpracy
z naszym Stowarzyszeniem, jako nowym organem prowadzącym szkoły i organizującym proces nauczania.

Po pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego przyjmiemy kolejną szkołę, przekazaną przez gminę na mocy art. 5g ustawy o systemie oświaty.
Jest to Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach, gmina Dubeninki powiat gołdapski, woj. warmińsko – mazurskie, licząca ponad 60 uczniów.
Jesteśmy zaszczyceni wyborem do współpracy naszego Stowarzyszenia przez władze ustawodawcze i wykonawcze Gminy Dubeninki
Mamy nadzieję, że znane ogólnie społecznikowskie zaangażowanie mieszkańców Żytkiejm i okolicznych miejscowości, połączone z doświadczeniami ludzi Edukatora przyniosą wiele nowych inicjatyw, realizowanych PRO BONO.
                Wszystkim naszym uczniom, rodzicom, nauczycielom, władzom wszystkich współpracujących
ze Stowarzyszeniem jednostek samorządów terytorialnych oraz naszym sympatykom i partnerom w nowym roku szkolnym 2015/2016 życzymy wszystkiego, co najlepsze, bowiem

                                                            „człowiek jest tyle wart ile drugiemu pomóc zdoła”
                                                                                                                                  

                                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży

Łomża 02 września 2015

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.