Click on any image in images menu.
Menu
BIP
1 lipca 2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

27 czerwca 2017 odbyło się w Łomży Walne Zebranie Sprawozdawcze
Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Bardzo miłym akcentem na początku zebrania była wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie. Pan Prezes Henryk Samborski w towarzystwie przemiłych Pań przekazał na ręce Pani Prezes Barbary Kuczałek podziękowanie i wyrazy uznania wszystkim członkom „Edukatora” za dotychczasową pracę i skuteczność w ratowaniu szkół w małych środowiskach wiejskich. W bardzo ciepłych i serdecznych słowach przedstawiciele Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur wyrazili swoje uznanie dla ogromu, różnorodności i skuteczności przedsięwzięć, podejmowanych od 18 lat przez Zarząd oraz przez wszystkich członków i pracowników naszego stowarzyszenia. Panie, wręczające podziękowanie i pamiątkowy grawerton, wystąpiły w strojach ludowych, podkreślając tym samym kultywowanie ludowych tradycji poprzez przynależność do zespołu kurpiowskiego.
Pani Barbara Kuczałek, współzałożycielka organizacji a od 2004 roku prezeska Zarządu, pracująca w stowarzyszeniu nieprzerwanie od 18 lat, z ogromnym wzruszeniem podziękowała za mile słowa które - jak stwierdziła – uskrzydlają do dalszej pracy.
Pani Prezes podkreśliła, jak bardzo ceni ten spontaniczny, wyjątkowy gest ze strony osób, które działając również w organizacji pozarządowej doskonale wiedzą, jak wiele poświęcenia i trudu wymaga praca na rzecz innych, jak wiele trzeba determinacji i odwagi, by realizować zadania i cele nawet wówczas, gdy zawistni ludzie, którzy sami niczego w życiu nie uczynili dla innych, niczego nie dokonali, próbują anonimowo oczerniać i oskarżać, rozsiewać niepokój i zwątpienie szczególnie wśród samorządowców, którzy finansując - zgodnie z ustawowym obowiązkiem małe szkoły - współpracują na co dzień z władzami „Edukatora” i dokładają wszelkich starań, by na ich terenie dzieci korzystały z edukacji na najwyższym poziomie, by nie musiały codziennie pokonywać trudów dojazdu do większych szkół…
Pani Prezes podkreśliła, że na szczęście nas wszystkich Radni, Wójtowie i Burmistrzowie miast i gmin, z którymi „Edukator” od lat współpracuje to ludzie bardzo światli, prawi i uczciwi, nie dający posłuchu tchórzom i mącicielom, którzy nie mają odwagi podpisać się pod tym, co preparują…
Uczestnicy dorocznego, Walnego Zebrania Sprawozdawczego „Edukatora” - Delegaci i Przewodniczący 39 kół terenowych reprezentujący 879 członków Stowarzyszenia zatwierdzili dokumenty, zamykające rok kalendarzowy 2016 - siedemnasty rok działalności organizacji. Zatwierdzone dokumenty, w tym sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostaną opublikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie stowarzyszenia.
Podczas obrad wielokrotnie i z ogromną dumą podkreślano fakt zachowania płynności finansowej placówek i stowarzyszenia, racjonalność i skuteczność gospodarki finansowej, bezpieczeństwo finansowe organizacji. Walne Zebranie było okazją nie tylko do wypełnienia ustawowego obowiązku sprawozdawczego organizacji pożytku publicznego, określonego ustawą. Zebrani uchwalili zmianę jednego z zapisów statutu, zatwierdzili główne kierunki pracy stowarzyszenia na najbliższy okres - do kolejnego walnego zebrania członków. W zatwierdzonym jednogłośnie dokumencie są zapisy o planowanych inicjatywach, szkoleniach i doskonaleniu pracy wszystkich, którzy pracują w prowadzonych przez stowarzyszenie 63 jednostkach edukacyjnych na ternie 30 gmin w czterech województwach Polski północno - wschodniej
W rozmowach z dyrektorami szkół i przedstawicielami rodziców wiele uwagi poświęcono również nowym zadaniom, które nas czekają w związku z wdrażaniem zmian w polskim systemie oświaty. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do nowych wyzwań i zadań, które musimy zrealizować jak najlepiej zarówno w trosce o wysoki poziom edukacji powierzonych nam uczniów jak i w trosce o rozwój lokalnych środowisk oraz o doskonalenie i stabilizację zawodową ponad 500 Pracowników „Edukatora.”

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W OBRADACH, ZA CIEPŁE SŁOWA
POD ADRESEM  ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW.
DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria