Menu
BIP
Aktualności
event8 marca 2019

Sprawozdanie

Stowarzyszenie „Edukator" w Łomży to organizacja realizująca działalność pożytku publicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i ...

event8 marca 2019

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM2/2019 na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu do pracowni przedmiotowych dla uczestników projektu pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu". Przedmiot zamówien...

event6 marca 2019

Wokalny sukces Małgosi Michno, uczennicy SP w Polanie

Małgorzata Michno, uczennica V klasy Szkoły Podstawowej w Polanie, uczestniczyła w Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Wokalnej w Starym Samborze na Ukrainie, który odbył się 3 mar...

event6 marca 2019

W Polanie biegli Tropem Wilka Żołnierzy Wyklętych

W dniu 3 marca b. r odbył się II Polański Bieg Tropem Wilka. Jak w całej Polsce, celem zorganizowanego biegu było oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowie...

event20 lutego 2019

Zabawa choinkowa w Polanie

   Tradycyjnie już, w ostatnią sobotę przed feriami szkolnymi, która a w tym roku przypadło na dzień 9 lutego , nauczyciele i rodzice zorganizowali zabawę choinkową. Miejscem tanecznego spot...

event14 lutego 2019

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni chemicznej w szkołach podstawowych w Cichym,...

event28 stycznia 2019

Kolejny sukces „Edukatora” w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Edukator” zgłosiło wniosek o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniani...

event3 grudnia 2018

Reportaż o działaniach Edukatora w Gruzji w TVP

https://b.imm.com.pl/8607O7/z/t  https://b.imm.com.pl/4M5ELB/z/t

event15 października 2018

Projekt „Wsparcie wdrażania nowego systemu edukacji przedszkolnej w Gruzji” “Support of the new preschool education system in Georgia”

Pracownie metodyczne rozpoczęły swoje działania We wrześniu wyposażono 20 pracowni metodycznych na terenie 7 samorządów. W pracowniach znalazły się: mebelki, stoły sensoryczne, stoliki pod...

event20 czerwca 2018

http://radzilow.pl/2018/06/20/relacja-projektu-ochotniczej-strazy-pozarnej-radzilowie-radzilow-kultura/

„Radziłów – z kulturą na TY” „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018”