Menu
BIP
Projekty krajowe
event15 kwietnia 2018

I ETAP PROJEKTU DWULETNIEGO, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON – ZAKOŃCZONY

           Z końcem marca bieżącego roku zakończyliśmy realizację I etapu dwuletniego projektu pt. „SYSTEMATYCZNA REHABILITACJA I WSPARCIE ROZWOJU DROGĄ KU SAMODZIELNOŚCI” Cel ...

event2 kwietnia 2015

Łomżyński „Edukator” – dzieciom niepełnosprawnym

             Z końcem marca bieżącego roku zakończyliśmy realizację I etapu trzyletniego projektu pt. ,,Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja drogą ku samodzielności dzie...

event7 grudnia 2014

„Edukator” systematycznie i skutecznie pracuje na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

              Niebawem minie cały rok kalendarzowy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu, z którego dzięki funduszom pozyskanym przez Stowarzyszenie z PFRON korzysta ponad dwad...

event14 września 2014

Rok szkolny 2014/2015 w Edukatorze, Działanie 9.1.1 POKL

Projekty systemowe, dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach podstawowych, dla których Stowarzyszenie „Edukator” jest organem prowadzącym I. „Przyjazne prz...

event10 maja 2014

Projekty realizowane w szkołach i przedszkolach „Edukatora” w latach 2012-2014 /czytaj więcej/

event1 marca 2014

Obszary i zakresy działań w ramach projektów zrealizowanych w placówkach „Edukatora” w latach 2003-2013 /czytaj więcej/

Ratowanie małych wiejskich szkół – efektem aktywności obywatelskiej lokalnych środowisk Tworzenie przedszkoli wiejskich i innych form wychowania przedszkolnego –ośrodków edukacji prze...

event17 stycznia 2014

Spotkanie organizacyjne-Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja drogą ku samodzielności dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo Rodzice dzieci zgłoszonych do projektu PFRON Z A P R O S Z E N I E Zarząd Stowarzyszenia ,, Edukator” w Łomży , koordynator i kadra projektu ,,Wielospecjalistyczna, komplekso...

event3 stycznia 2014

Działania projektu współfinansowanego przez PFRON

Działania projektu skierowane są do dzieci w wieku 1-10 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. Prowadzenie systematycznej, kompleksowej rehabilitacji i działań profilaktycznych oraz efektywnego ...

event3 stycznia 2014

Zasady rekrutacji beneficjentów do projektu PFRON

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do projektu będzie: Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,stwierdzające stopień i zakres ...

event2 stycznia 2014

Nowy projekt „Edukatora” współfinansowany przez PFRON

Zarząd Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży z radością informuje Rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku 1-10 lat , mieszkających na terenie miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, k...