Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event25 lutego 2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr EDU-WM1/2019

W dniu 25 lutego 2019r o godz 14:30 , dokonano otwarcia ofert złożonych w zapytaniu nr EDU-WM1/2019. Szczegółowe informacje  w załączniku.

event18 lutego 2019

Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: zapytania ofertowego zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego ze środków PFRON

Zamawiający: Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży ul Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty w postę...

event14 lutego 2019

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni chemicznej w szkołach podstawowych w Cichym,...

event29 stycznia 2019

Rozeznanie rynku nr EDU-WM3/2019 na przeprowadzenie zajęć wspierających dla uczniów

w ramach projektu pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPWM.02.02.01- 28-0165/17 realizowanego w szkołach podstawowych w Cichym, Mazurach -Gm. Świetajno: w Choszczewie, w Kozłowie-Gm. Sor...

event29 listopada 2018

Ogłoszenie w sprawie otwarcia ofert dotyczących zapytania ofertowego nr EDU-WM1/2018

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży informuje, iż dnia 27 listopada 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących zapytania ...

event22 listopada 2018

Zapytania ofertowe nr: EDU-WM2a/2018

Przedmiotem zamówienia nr EDU-WM2a/2018 jest realizacja 16 szkoleń i kursów dla nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu w szkołach podstawowych  w Cichym, Mazurach, Choszczewie, Kozł...

event9 listopada 2018

Zapytania ofertowe nr: EDU-WM1/2018

Przedmiotem zamówienia nr EDU-WM1/2018 jest zakup i dostawa  pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia IT dla uczestników projektu pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPWM.02.02.01- ...

event6 sierpnia 2018

Ogłoszenie w sprawie wszczęcia procedury powołania dyrektorów w szkołach podstawowych w Romanowie i Kamiennej Nowej.

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży, realizując postanowienia uchwały Zarządu z dnia 1 lipca 2018 w sprawie procedury powoływania dyrektorów szkół ...

event22 czerwca 2018

Ogłoszenie w sprawie otwarcia ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 11/EDU/2018-SP_Gęś

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży informuje, iż dnia 20 czerwca 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących zapytania  n...

event11 czerwca 2018

Zapytania ofertowe nr: 11/EDU/2018-SP-Ges

Przedmiotem zamówienia nr  11/EDU/2018-SP-Ges jest zakup i dostawa wyposażenia - pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja XXI wieku” współfinansowanego ze środków Europejskiego ...