Menu
BIP
Przetargi i zamówienia
event14 maja 2015

Protokół z końcowej oceny ofert i woboru wykonawcy – zapytanie ofertowe Nr 1/SPDŁ/2015.

W załączeniu protokół z analizy ofert i wyboru oferenta w w sprawie zapytania Nr 1/SPDŁ/2015 dotyczącego doposażenie placu zabaw w SP w Długołęce.

event11 maja 2015

Informacja o wynikach formalnej oceny ofert dot. Zapytania ofertowego Nr 1/SPDŁ/2015

 W dniu 11.05.2015r. godz. 10:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający reprezentowany przez Komisję Przetargową dokonał oceny otrzymanych Ofert pod względem formalnym. Wyniki oceny z...

event29 kwietnia 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DDS/2015

SOSPPiN „Edukator” w Łomży, realizując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty cenowej  w ramach PO KL na zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego.

event28 kwietnia 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SPDŁ/2015

event13 kwietnia 2015

OGŁOSZENIE o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014r.

event10 kwietnia 2015

Komunikat w sprawie zapytania ofertowego Nr 2/EDU/2015 z dnia 24.03.2015r

W dniu 09.04.2015r. godz. 10:00, ustalonym jako ostateczny termin składania ofert, Zamawiający dokonał otwarcia ofert cenowych.  W załączniku protokół (podpisy w oryginale)  z otwarcia zapyta...

event24 marca 2015

Zapytanie ofertowe 2/EDU/2015 -Audyt

dotyczy:  Badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2014 r.

event7 lutego 2015

Komunikat w sprawie Zapytania ofertowego nr 2015/01- Przewozy uczniów- Janowszczyzna

Komisja ds. oceny ofert w zakresie Zapytania ofertowego nr 2015/01- Przewozy uczniów- Janowszczyzna stwierdza, że w terminie składania ofert tj. 5 lutego 2015 r. nie wpłynęła żadna oferta. Z te...

event30 stycznia 2015

Zapytanie ofertowe nr 2015/01- Przewozy uczniów- Janowszczyzna gm. Sokółka

Zamawiający: Stowarzyszenie Edukator" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie Przedmiot zapytania: Zapewnienie przewozów uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej  w Janowsz...

event15 stycznia 2015

Zapytanie o cenę nr 21/2015/MAZOVIA

na zakup i dostawę artykułów biurowych i pomocy dydaktycznychPrzedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych do trzech szkół podstawowych z gminy Bog...