Menu
BIP
Wolontariat
event25 stycznia 2017

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

event24 stycznia 2017

Ważne informacje dotyczące praw i obowiązków wolontariusza

Prawa i obowiązki wolontariusza. Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto, abyś jako wolontariusz...

event10 stycznia 2017

Znowelizowana Uchwala Zarządu Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży z dnia 10 stycznia 2017

event9 stycznia 2017

Ważne informacje dotyczące zasad wolontariatu

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie...