Menu
BIP
event 8 marca 2019
Kategoria: Aktualności

Sprawozdanie

Stowarzyszenie „Edukator" w Łomży to organizacja realizująca działalność pożytku publicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i ...

event 8 marca 2019
Kategoria: Aktualności

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM2/2019 na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu do pracowni przedmiotowych dla uczestników projektu pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu". Przedmiot zamówien...

event 6 marca 2019
Kategoria: Aktualności

Wokalny sukces Małgosi Michno, uczennicy SP w Polanie

Małgorzata Michno, uczennica V klasy Szkoły Podstawowej w Polanie, uczestniczyła w Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Wokalnej w Starym Samborze na Ukrainie, który odbył się 3 mar...

event 6 marca 2019
Kategoria: Aktualności

W Polanie biegli Tropem Wilka Żołnierzy Wyklętych

W dniu 3 marca b. r odbył się II Polański Bieg Tropem Wilka. Jak w całej Polsce, celem zorganizowanego biegu było oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowie...

event 5 marca 2019
Kategoria: Bez kategorii

Protokół z otwarcia i oceny ofert audyt zewnętrzny projektu realizowanego ze środków PFRON

event 1 marca 2019
Kategoria: Bez kategorii

Wyniki postępowania nr EDU-WM1/2019

event 25 lutego 2019
Kategoria: Przetargi i zamówienia

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr EDU-WM1/2019

W dniu 25 lutego 2019r o godz 14:30 , dokonano otwarcia ofert złożonych w zapytaniu nr EDU-WM1/2019. Szczegółowe informacje  w załączniku.

event 20 lutego 2019
Kategoria: Aktualności

Zabawa choinkowa w Polanie

   Tradycyjnie już, w ostatnią sobotę przed feriami szkolnymi, która a w tym roku przypadło na dzień 9 lutego , nauczyciele i rodzice zorganizowali zabawę choinkową. Miejscem tanecznego spot...

event 18 lutego 2019
Kategoria: Przetargi i zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: zapytania ofertowego zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego ze środków PFRON

Zamawiający: Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży ul Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty w postę...

event 14 lutego 2019
Kategoria: Aktualności

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni chemicznej w szkołach podstawowych w Cichym,...