Menu
BIP
Kilka słów o Stowarzyszeniu

Najważniejsze obszary naszej działalności:
Szkoła wiejska „Edukatora” – bijącym sercem wsi

Od 2000 roku ratujemy przed całkowitą likwidacją małe szkoły wiejskie i inne placówki edukacyjne, których samorządy lokalne nie są w stanie utrzymać z powodów ekonomicznych i demograficznych.
Przyjęte pod skrzydła „Edukatora” - zapewniają skuteczną i nowoczesną edukację dzieciom i dorosłym, a także stają się miejscem integracji mieszkańców wsi oraz inicjatorem wspólnych projektów i działań na rzecz rozwoju lokalnego. Obecnie prowadzimy 42 szkoły wiejskie, dwa przedszkola w Łomży (wraz z grupami żłobkowymi)

Równe szanse dla niepełnosprawnych

Szczególną troską otaczamy dzieci niepełnosprawne lub zagrożone marginalizacja z powodu mikrodeficytów rozwojowych. W prawie każdej naszej szkole działają punkty przedszkolne, które oprócz opieki i wychowania inicjują specjalistyczne diagnostyczne badania małych dzieci, a także wspierają rodziców w zapewnieniu tym dzieciom skutecznej pomocy rehabilitacyjnej. Dzięki projektom i dotacjom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, PFRON itp. poprzez wczesną diagnozę i wsparcie możliwe było zapewnienie setkom maluchów szansy na pełniejsze zniwelowanie deficytów zdrowotnych. W Łomży prowadzimy Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – wyposażony w najnowocześniejsze pomoce i środki rehabilitacyjne.

Krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz wiejskich wspólnot lokalnych

Stowarzyszenie „Edukator” jest aktywnym podmiotem współpracy na rzecz wspierania inicjatyw obywatelskich i edukacyjnych. Uczestniczymy w krajowych porozumieniach organizacji pozarządowych inicjujących działania rozwojowe i edukacyjne na wsi oraz reprezentujących problemy środowisk marginalizowanych wobec centralnych organów władzy.
Rozwijamy także rozległe kontakty z pozarządowymi organizacjami w innych krajach. Inicjujemy wraz z nimi projekty partnerskie, zorientowane na wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów małych, wspólnot wiejskich oraz realizujemy konkretne działania służące środowiskom zagrożonym marginalizacją.

Kilka słów o Stowarzyszeniu- tekst w języku angielskim