Click on any image in images menu.
Menu
BIP
17 stycznia 2014

Spotkanie organizacyjne-Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja drogą ku samodzielności dzieci niepełnosprawnych

nagłówekSzanowni Państwo
Rodzice dzieci zgłoszonych do projektu PFRON

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia ,, Edukator” w Łomży , koordynator i kadra projektu ,,Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja drogą ku samodzielności dzieci niepełnosprawnych” zapraszają serdecznie rodziców dzieci zgłoszonych do udziału w rehabilitacji, na zebranie organizacyjne
Prosimy o zabranie ze sobą wszystkich dokumentów, dotyczących dotychczasowych badań i diagnoz dziecka zgłoszonego do projektu.
Zapraszamy Państwa w środę 22 stycznia 2014 na godz. 17.00 do Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy Przedszkolu ,,Mały Artysta”, Łomża ul Wojska Polskiego 29 A
Przewidywany program spotkania:
1. Cele i założenia projektu
2. Rodzaje i formy wsparcia przewidziane w projekcie
3. Przedstawienie specjalistów zatrudnionych do realizacji zadań projektu
4. Sprawy organizacyjne /szczegółowe plany zajęć i terapii , dojazdy dzieci
5. Indywidualne konsultacje ze specjalistami
6. Sprawy różne

Z A P R A S Z A M Y

______________________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany
ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ramach XIII konkursu. Umowa nr ZZO/000069/10/D z dnia 17 grudnia 2013 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.