Click on any image in images menu.
Menu
BIP
27 października 2014

Festiwal Nauki i Dziecięcej Radości na 15-lecie „Edukatora”

          Uroczysta konferencja z okazji 15- lecia Stowarzyszenia „Edukatora” w Łomży, objęta Honorowym Patronatem Wojewody Podlaskiego, zorganizowana w dniu 24 października b. r była wielkim, wyjątkowym świętem nauki i dziecięcej radości, uświetnionym obecnością licznych gości oficjalnych, delegacji uczniów, rodziców i nauczycieli szkół, prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” . Miejscem konferencji była gościnna Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży; Jego Magnificencja Rektor Pan Roman Engler osobiście uczestniczył w tym ważnym, by nie powiedzieć historycznym, dla organizacji wydarzeniu.

Goście Stowarzyszenia
- nasi wierni i niezawodni Przyjaciele :

Pan Lech Kołakowski – poseł na Sejm RP
Pan Jacek Piorunek - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Pan Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda Podlaski
Ksiądz Infułat dr Jan Sołowianiuk
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch – pedagog społeczny Uniwersytet Warszawski
prof. Roman Engler – Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
Pani Elżbieta Gosk - przedstawicielka Starosty Powiatowego w Łomży
Pani Elżbieta Rabczyńska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łomży
Pan Andrzej Jabłoński – Prezydent Fundacji Elementarz z Katowic
Pan Zdzisław Koszut – prezes Zarządu Oddziału Zamiejscowego Stowarzyszenia „Edukatora” w Zaświatyczach woj. lubelskie
Pani Bożena Szmidt - Oddział Zaświatycze
Pan Wiesław Szmidt- Oddział Zaświatycze
Pan Edward Kiryluk - Oddział Zaświatycze
Pani Hanna Wichorowska- pierwsza dyrektorka SP w Lutostani
Dyrektorzy 44 szkół i dwu przedszkoli Edukatora
Przedstawiciele Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców 44 szkół
Pan Krzysztof Kozicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej „Edukatora”
Pan Henryk Chojnowski, członek komitetu założycielskiego „Edukatora”.
Przewijały się podobne wątki i refleksje: ogromne uznanie dla ludzi Stowarzyszenia „Edukator” za podejmowane inicjatywy, za skuteczność, za konsekwentne realizowanie misji i celów organizacji, za skuteczne wspieranie osób i z małych środowisk, które pomocy potrzebują.

Podczas części artystycznej przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” w Łomży, uratowanego i prowadzonego przez Stowarzyszenie od 2003 roku, z właściwym sobie, dziecięcym wdziękiem i zapałem zawładnęły sercami widzów, którzy w liczbie prawie 300 osób gromkimi brawami i na stojąco zgotowali im owację jako wyraz uznania za program muzyczno – taneczny pt „szczęśliwa muzyka”, w którym maluchy zaprezentowały zarówno taniec nowoczesny jak i tradycyjnego krakowiaka.

Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski udekorował Medalami Komisji Edukacji Narodowej, przyznanymi na wniosek Zarządu „Edukator”, 12 wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów małych szkół ; cztery zasłużone w Edukatorze osoby zostały udekorowane Medalami KEN w dniu10 października w Warszawie przez Panią Minister Kluzik- Rostkowską, podczas Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 25-lecia Oświaty Niezależnej, zorganizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Stowarzyszenia, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wyróżnił ponad 70 pracowników placówek Edukatora nagrodami Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Rady Pedagogiczne trzech szkół otrzymały również nagrody finansowe za uzyskanie najwyższych wśród szkół „Edukatora” ,wyników nauczania potwierdzonych wynikami sprawdzianów zewnętrznych:
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Laskowcu gmina Trzcianne z wynikiem 36,5
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Becejłach, gmina Szypliszki, wynik 33,3
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Tymiankach Buciach , gm. Boguty Pianki woj. mazowieckie, wynik 32,00
Podkreślić należy, że wyniki powyżej ( 25,92) t. j powyżej średniej w kraju uzyskało 8 małych szkół „Edukatora” a 14 szkół osiągnęło wyższe wyniki niż średnia w kraju (24,48) dla szkół wiejskich

Wiele podziękowań i słów serdecznych pod adresem Pani Barbary Kuczałek, współzałożycielki i od 10 lat Prezeski Zarządu Stowarzyszenia „Edukator” oraz całego Zarządu i pracowników biura, przekazali w swoich wypowiedziach uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Wszyscy podkreślali, jak wielkie znaczenie dla codziennego ich funkcjonowania, dla pracy i nauki mają inicjatywy Stowarzyszenia, troska o każdego ucznia i pracownika, o nowoczesne wyposażenie szkół i przedszkoli, o wysoki poziom nauczania i wychowania, troska o pielęgnowanie lokalnych i narodowych tradycji.
Akcentowano ogromne, trudne do przecenienia znaczenie, prowadzonych od 2004 roku, inicjatyw „Edukatora” na rzecz edukacji, wspomagania rozwoju i wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz wsparcia ich rodzin. Należy podkreślić, że to właśnie łomżyński „Edukator” w 2007 roku zorganizował i wyposażył profesjonalny, świetnie wyposażony Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ośrodek dysponuje nawet grotą solno- jodową, wspomagającą leczenie schorzeń górnych dróg oddechowych oraz nadpobudliwości ruchowej dzieci. Dzięki licznym projektom, współfinansowanym przez PFRON, z dobrodziejstw Ośrodka t. j. nieodpłatnego leczenia i wielospecjalistycznego wsparcia i rehabilitacji korzystają, dowożone po kilka razy w tygodniu dzieci niepełnosprawne z małych środowisk.

W merytorycznej części konferencji przedstawiono dorobek i inicjatywy Stowarzyszenia w prezentacji multimedialnej pt „15 lat działalności łomżyńskiego „Edukatora” na rzecz rozwoju edukacji i społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich” Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali wersji elektronicznej zarówno prezentowany materiał jak i zbiór autorskich artykułów dyrektorów szkół i przedszkoli „Edukatora”, prezentujących poszczególne placówki. Zarząd Stowarzyszenia zapowiedział publikację tych materiałów również w wersji książkowej.
Podczas konferencji podsumowano i zaprezentowano rezultaty realizowanego w woj. podlaskim w 13 szkołach wiejskich „Edukatora” projektu p.t. „Dodaj mi skrzydeł”, współfinansowanego z funduszy unijnych. Podczas prezentacji rezultatów projektu wystąpili uczniowie szkół w Kamiennej Nowej, w Mieczach, w Paproci Dużej - laureaci konkursów piosenki, przeprowadzonych w ramach projektu. Uczniowie wykazali wiele talentów , prezentując piosenki polskie i angielskie. Występom towarzyszył nastrój wielkiego święta i dumy zarówno dorosłych jak i dzieci z małych szkół wiejskich, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Edukator” , rozsianych po całej Polsce,
Dziecięca radość i refleksja dorosłych nad przebytą drogą , nad nowymi wyzwaniami i planami na przyszłość, dotyczącymi WIELKIEJ EDUKACJI W MAŁYCH SZKOŁACH , uratowanych wspólnym wysiłkiem przed likwidacją , kończyły jubileuszowe spotkanie dzieci, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli władz i sympatyków Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży.

patronat

Nasi młodzi goście - uczniowie szkół „Edukatora” mogli obejrzeć przepiękne występy swoich rówieśników z Łomży

Bardzo dziękujemy wszystkim artystom z zespołu "Studio wokalne eMDeK" i „B.K. Step” Wyrazy uznania i podziękowań przekazujemy Państwu Magdalenie Sinoff i Markowi Kisielowi instruktorom/opiekunom zespołów.
Gratulujemy ! Efekty Państwa pracy są IMPONUJĄCE

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria