Click on any image in images menu.
Menu
BIP
7 grudnia 2014

„Edukator” systematycznie i skutecznie pracuje na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

nagłówek

              Niebawem minie cały rok kalendarzowy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu, z którego dzięki funduszom pozyskanym przez Stowarzyszenie z PFRON korzysta ponad dwadzieścioro dzieci.
         Projekt pt. „Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja drogą ku samodzielności dzieci niepełnosprawnych” daje szansę na wielospecjalistyczną i długofalową rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zamieszkałych w Łomży oraz na terenie powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego. Głównym celem i intencją autorki części merytorycznej projektu, prezes Barbary Kuczałek, było stworzenie szansy małym mieszkańcom środowisk wiejskich, którzy mają znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji. Realizowane w projekcie działania opierają się na pracy indywidualnej i na pracy grupowej włączającej z dziećmi niepełnosprawnymi. Rehabilitacja ukierunkowana jest na usprawnienie fizyczne i psychiczne oraz stymulowanie aktywności uczestników projektu.
                 Bardzo istotną zaletą projektu jest to, że dzieci korzystają z zajęć nieodpłatnie. Małym pacjentom mieszkającym poza Łomżą zapewniamy transport naszymi środkami lokomocji. Codziennie z usług prowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Edukator” Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Łomży korzysta ok. 20 małych pacjentów, objętych troskliwą opieką i rehabilitowanych przez świetnie przygotowaną kadrę specjalistów, którzy bardzo profesjonalnie i z wielką troską zajmują się swoimi podopiecznymi . Dzieci korzystają m.in. z sali doświadczania świata, groty solno-jodowej, sali do rehabilitacji ruchowej z pełnym wyposażeniem, wanny do hydromasażu, gabinetu logopedycznego z nowoczesnymi programami edukacyjnymi, biofeedbacku i innych urządzeń specjalistycznych. Na realizację 15-miesięcznego, pierwszego etapu projektu, który będzie prowadzony nieprzerwanie do końca marca 2017 roku przeznaczamy ponad 720 tys. zł; są to pieniądze pozabudżetowe, pozyskane dzięki determinacji i pracowitości ludzi Stowarzyszenia ,,Edukator”, którzy mimo uporczywej, kilkuletniej marginalizacji ich pracy przez administracyjne władze miasta poprzedniej kadencji, nie poddali się i skutecznie realizowali misję i cele Stowarzyszenia, łagodząc na bieżąco palące problemy społeczne. Dane statystyczne o liczbie dzieci niepełnosprawnych są alarmujące. Tylko w okresie od stycznia 2012 do czerwca 2013 roku Powiatowe Zespoły d. s Orzekania o Niepełnosprawności na naszym terenie zarejestrowały 494 dzieci z różnymi wadami fizycznymi i deficytami intelektualnymi. W Łomży – 143, w powiecie łomżyńskim – 137, w Kolnie i powiecie kolneńskim – 108, w Zambrowie i powiecie zambrowskim – 106. Zarówno liczne publikacje naukowe jak i nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o różnej niepełnosprawności wskazują, że rehabilitacja jest tym skuteczniejsza, im wcześniej została podjęta. Powinna być systematyczna, długofalowa i dostosowana do indywidualnych możliwości rozwojowych każdego dziecka.
        Bardzo ważnym elementem procesu rehabilitacji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym jest profesjonalne zaangażowanie i wsparcie ich rodziców oraz całych rodzin. W „Edukatorze” każdy rodzic może uzyskać pomoc i poradę specjalistów. Od kilku lat systematycznie organizujemy dla osób z najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych różnorodne tematycznie warsztaty, konsultacje i porady indywidualne. Naszym celem jest przygotowanie środowisk rodzinnych dzieci niepełnosprawnych do świadomego i umiejętnego uczestnictwa w procesie wspierania ich rozwoju poprzez kontynuację pewnych elementów terapii i ćwiczeń, z których dzieci korzystają pod opieką specjalistów. Tylko w taki sposób możemy maksymalnie i na stałe złagodzić skutki niepełnosprawności.
                                                                Opracowanie : Barbara Kuczałek
                                                                                            prezes zarządu Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży,
                                                                                            autorka projektów na rzecz dzieci niepełnosprawnych i  ich rodzin

______________________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany
ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ramach XIII konkursu. Umowa nr ZZO/000069/10/D z dnia 17 grudnia 2013 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje o Przedszkolnym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych:
strona internetowa www.sosedukator.pl

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.