Click on any image in images menu.
Menu
BIP
2 kwietnia 2015

Łomżyński „Edukator” – dzieciom niepełnosprawnym

nagłówek
             Z końcem marca bieżącego roku zakończyliśmy realizację I etapu trzyletniego projektu pt. ,,Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja drogą ku samodzielności dzieci niepełnosprawnych” Projekt, zgłoszony w 2013 roku do 13 konkursu PFRON na zadania zlecane, uzyskał dofinansowanie na trzy kolejne etapy realizacji t. j. na lata 2014-2017. Realizując to zadanie po raz kolejny stworzyliśmy niepowtarzalną szansę dzieciom niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zamieszkałym w Łomży oraz na terenie powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego na wielospecjalistyczną i długofalową rehabilitację, wsparcie rozwoju , integrację w grupach rówieśniczych oraz na edukację Głównym celem i intencją autorów i realizatorów projektu było stworzenie szansy małym mieszkańcom wiejskich środowisk, którzy mają znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji, ukierunkowanej na usprawnienie zarówno sfery fizycznej jak i psychicznej.
      Bardzo istotnym walorem projektu był fakt, że mogliśmy małym pacjentom, mieszkającym poza Łomżą, zapewnić nieodpłatnie również transport naszymi środkami lokomocji. Codziennie przez 15 ostatnich miesięcy 21 małych pacjentów korzystało z dobrodziejstw prowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Edukator” Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Łomży. Kadra, licząca 18 specjalistów, bardzo profesjonalnie i z wielką troską zajmowała się swoimi podopiecznymi. Dzieci korzystały m.in. z sali doświadczania świata, groty solno-jodowej, świetnie wyposażonej sali do rehabilitacji ruchowej , wanny do hydromasażu, gabinetu logopedycznego z nowoczesnymi programami edukacyjnymi, biofeedbacku i z wielu innych, specjalistycznych urządzeń. Na realizację pierwszego , 15-miesięcznego etapu projektu, który był realizowany od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2015 roku przeznaczyliśmy ponad 720 tys. zł; były to fundusze pozabudżetowe, pozyskane dzięki determinacji i pracowitości ludzi Stowarzyszenia ,,Edukator”, którzy systematycznie i skutecznie realizowali misję i cele Stowarzyszenia, łagodząc na bieżąco najbardziej palące problemy społeczne miasta i okolic.
Dane statystyczne o liczbie dzieci niepełnosprawnych są alarmujące. Tylko w okresie od stycznia 2013 do grudnia 2014 roku Powiatowy Zespół d. s Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży , obsługujący miasto oraz powiaty łomżyński i zambrowski wydał orzeczenia o niepełnosprawności 510 osobom poniżej 16 roku życia. Zarówno liczne publikacje naukowe jak i nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności wskazują, że rehabilitacja jest tym bardziej skuteczna, im wcześniej została podjęta . Aby terapia była skuteczna- musi być systematyczna, długofalowa i dostosowana do indywidualnych możliwości rozwojowych każdego dziecka. Bardzo ważnym, trudnym do przecenienia elementem procesu rehabilitacji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym jest serdeczne zaangażowanie i wsparcie ich rodziców oraz całych rodzin. W ,,Edukatorze” każdy rodzic może uzyskać profesjonalną pomoc i poradę specjalistów. Od kilku lat systematycznie organizujemy dla osób z najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych różnorodne tematycznie warsztaty, konsultacje i porady indywidualne. Naszym celem jest wspieranie środowisk rodzinnych dzieci niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu. Pragniemy jak najlepiej przygotować osoby z najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych do świadomego i umiejętnego uczestnictwa w procesie wspierania ich rozwoju m.in. poprzez kontynuację pewnych elementów terapii i ćwiczeń, z których dzieci korzystają pod opieką specjalistów. Tylko w taki sposób możemy maksymalnie,w sposób trwały złagodzić skutki niepełnosprawności.
     Od 01 kwietnia 2015 rozpoczynamy realizację II etapu projektu. Nabór nowych beneficjentów prowadzimy do 15 kwietnia b.r. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania dziecka jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wiek od 1 do 10 roku życia oraz złożenie w biurze deklaracji uczestnictwa, dostępnej na stronie Stowarzyszenia. Zapraszamy serdecznie zainteresowanych Rodziców dzieci niepełnosprawnych do biura Stowarzyszenia w Łomży przy ul Polowej 57C codziennie w godzinach 8.00 – 15.30                              tel/fax 86 215 04 63, tel. kom. 606 905 678 e-mail: biuro@sosedukator.pl

                                                                                                        Barbara Kuczałek,
                                                                                                prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży

______________________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany
ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ramach XIII konkursu. Umowa nr ZZO/000069/10/D z dnia 17 grudnia 2013 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.