Click on any image in images menu.
Menu
BIP
10 lipca 2015

Dwie pedagogiki

Polecamy Państwa uwadze bardzo ciekawy artykuł autorstwa Pana prof. Tadeusza Pilcha,
Honorowego Gościa konferencji „Edukatora”, zorganizowanej z okazji 15-lecia Stowarzyszenia.

Dwie pedagogiki

STRESZCZENIE: Komunikat jest próbą ukazania dwóch koncepcji uprawiania pedagogiki jako nauki i działania praktycznego. Pierwszą preferuje środowisko akademickie i jako pedagogika „akademicka" charakteryzuje się społeczną izolacją, ograniczeniem środowiskowym, dominacją refleksji intelektualnej i poznawczej. W rezultacie jest to formuła swoistej bezsilności wobec wszelkich niekorzystnych przemian i strategii rozwojowych. Drugi styl uprawiania pedagogiki, to pedagogika działania. Zjawiska oceniane jako szkodliwe są zmieniane w działaniu, np. likwidowane szkoły są dalej prowadzone w innym porządku administracyjnym, jako instytucje niezależne od struktur państwowych. W tym działaniu widać pozytywną determinację, podczas gdy w pierwszym dominuje obezwładniająca bezradność wobec nieprzyjaznej rzeczywistości. Z takiej strategii działania narodziła się pedagogika społeczna.

Two pedagogies

ABSTRACT: The message of this paper attempts to show two concepts of the practice of pedagogy, _':erstood as a science and practical activity. The first is favoured by academic circles and as such, academic :ecagogy is characterised by social isolation, environmental limitation and the dominance of intellectual and egnitive reflection. In result, it becomes a formula of powerlessness towards all adverse changes and negative ae-felopmental strategies. The second style of pedagogical practice is represented by pedagogy of action, enomenon considered to be harmful are changed through practical action. For instance, schools that are predestined to be closed down are able to continue to run under a new administrative structure as institutions dependent from central government. In such activities one may observe a positive determination, whilst the “rcept described at the beginning is dominated by overwhelming helplessness in the face of hostile reality. Out of the more engaged aaive strategy, social pedagogy was born.
TEYWORDS: Helplessness of scientific reflection, pedagogy in action, the accord for the common good.

Źródło: Pedagogika Społeczna Nr1/55/ Rok XIV, 2015
pod patronatem Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
Wydawca: PEDAGOGIUM, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.