Click on any image in images menu.
Menu
BIP
4 stycznia 2017

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wymagających pomocy specjalistów

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
wymagających pomocy specjalistów

Z A P R A S Z A M Y  W S Z Y S T K I C H  R O D Z I C Ó W z Łomży i z okolicznych gmin
zarówno tych, których dzieci posiadają orzeczenia o niepełnosprawności jak i tych , którzy są zaniepokojeni stanem rozwoju swojej pociechy.
PRZYJDŹ, ZAPYTAJ , ZOBACZ - nikogo nie pozostawimy bez pomocy
Dysponujemy kadrą wybitnych terapeutów do wszystkich rodzajów dysfunkcji rozwoju dziecka
Prowadzimy w Łomży Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
oraz Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym z głębokim upośledzeniem umysłowym.
Przy Przedszkolnym Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Realizujemy nieodpłatnie pomoc w trzech obszarach:
1) jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym, wymiana doświadczeń
2) jak w warunkach domowych wspierać rozwój niepełnosprawnego dziecka
3) gdzie szukać pomocy (poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczno-społeczne)
Szczególnie aktywni w tej grupie są rodzice dzieci autystycznych
Z zajęć w grupie wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych może skorzystać KAŻDY RODZIC,
który czuje się zagubiony, potrzebuje porady, pomocy lub zwykłej, życzliwej rozmowy z osobami, które borykają się
z podobnymi problemami dnia codziennego.
S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y  W S Z Y S T K I C H  R O D Z I C Ó W
zarówno tych, których dzieci posiadają orzeczenia o niepełnosprawności jak i tych , którzy są zaniepokojeni
stanem rozwoju swojej pociechy.
ZADZWOŃ, PRZYJDŹ, ZAPYTAJ , ZOBACZ - nikogo nie pozostawimy bez pomocy

Zarząd Stowarzyszenia „Edukator”
w Łomży

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia: www.sosedukator.pl
Kontakt: Stowarzyszenie ,,Edukator" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża,
Siedziba biura: ul Polowa 57 C
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30 TEL/FAX 86 215 04 63,
TEL 86 215 25 87, 606 905 678 E-MAIL: biuro@sosedukator.pl

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.