Click on any image in images menu.
Menu
BIP
22 lutego 2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający:

 Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży ul Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Edukator” w Łomży, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:  31 marca 2018 r.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.