Click on any image in images menu.
Menu
BIP
11 czerwca 2018

Zapytania ofertowe nr: 11/EDU/2018-SP-Ges

Przedmiotem zamówienia nr  11/EDU/2018-SP-Ges jest zakup i dostawa wyposażenia - pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja XXI wieku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.2, nr projektu RPLU.12.02.00-06-0054/17.

Wszelkie informacje dotyczące  poszczególnych części zapytania ofertowego zawarte są w załącznikach poniżej.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.