Click on any image in images menu.
Menu
BIP
22 listopada 2018

Zapytania ofertowe nr: EDU-WM2a/2018

Przedmiotem zamówienia nr EDU-WM2a/2018 jest realizacja 16 szkoleń i kursów dla nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu w szkołach podstawowych  w Cichym, Mazurach, Choszczewie, Kozłowie, Uścianach, Spytkowie, Lisach, Żytkiejmach  woj. warmińsko-mazurskie Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, Poddziałanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych części zapytania ofertowego zawarte są w załącznikach poniżej.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.