Click on any image in images menu.
Menu
BIP
28 stycznia 2019

Kolejny sukces „Edukatora” w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych

Łomżyńskie Stowarzyszenie „Edukator” zgłosiło wniosek o zlecenie realizacji zadań
w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój Niezależność, ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ogłoszonego w 2018 r przez PFRON

Nasz projekt pt. Długofalowa, wielospecjalistyczna rehabilitacja szansą na rozwój
i samodzielność dzieci niepełnosprawnych
uzyskał pozytywne oceny merytoryczne i znalazł się na liście rankingowej wniosków, które otrzymają dofinansowanie na 3 kolejne okresy. Nowy projekt będzie realizowany od dnia 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 roku
Jest to wspaniała wiadomość zarówno dla autorów projektu jak i rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dla wszystkich pracowników „Edukatora”, którzy od lat otaczają wielką troską i wsparciem dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny.Dysponując dwoma samochodami do przewozu staramy się dotrzeć do dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności zamieszkałych nie tylko w Łomży ale i na terenie sąsiednich miejscowości. Szczególną troską chcemy otoczyć dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im profesjonalnej pomocy i wsparcia. Dzieciom z odległych miejscowości zapewniamy nieodpłatny transport i opiekę podczas przejazdów.
Działania projektu skierowane są do dzieci w wieku 1-14 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. Planujemy prowadzenie systematycznej, kompleksowej rehabilitacji i działań profilaktycznych oraz efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia dzieci niepełnosprawnych, w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, który w przyszłości zaowocuje prawidłowym
funkcjonowaniem w sferze społecznej i zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym . Działania zaplanowane w projekcie stwarzają dzieciom i młodzieży w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym równe szanse uczestnictwa w procesie wsparcia, rehabilitacji
i przebywania w grupie rówieśniczej, bez względu na miejsce zamieszkania. Jest to szczególnie ważne dla tych beneficjentów , którzy mieszkają w małych środowiskach i mają utrudniony dostęp do niezbędnych dla ich rozwoju specjalistycznych świadczeń. Zadaniem głównym projektu jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku 1-14 lat z orzeczoną niepełnosprawnością, mieszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego oraz kolneńskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z małych środowisk wiejskich. W każdym roku realizacji projektu przewidujemy udział 24 beneficjentów. Zorganizujemy również nieodpłatne poradnictwo społeczno - prawne, psychologiczne i pedagogiczne. Kierujemy je do osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia beneficjentów zadania. Poradnictwo będzie ogólnodostępne; mogą skorzystać również osoby niepełnosprawne i ich rodziny, nie będące uczestnikami realizowanego zadania.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
do korzystania z naszych usług, pomocy i wsparcia
Barbara Kuczałek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Edukator”
w Łomży

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.