Click on any image in images menu.
Menu
BIP
18 lutego 2019

Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: zapytania ofertowego zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego ze środków PFRON

Zamawiający:
Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży ul Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Edukator” w Łomży, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:31 marca 2019 r.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje:
• najniższą cenę
• najkrótszy okres realizacji
• inne kryteria: przedstawi udokumentowane doświadczenie

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.