Click on any image in images menu.
Menu
BIP
8 marca 2019

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM2/2019 na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu do pracowni przedmiotowych dla uczestników projektu pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu". Przedmiot zamówienia obejmuje cztery moduły przedmiotowe: Fizyka, Geografia, Matematyka, Przyroda-Biologia i jest opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO
Trym postępowania - zasada konkurencyjności (o odniesieniu do poszczególnych składników dostawy)
Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie biura Zamawiającego:
ul. Polowa 57C, 18-400 Łomża w terminie do dnia 19 marca 2019 do godz. 12.

  • Udostępnij na facebook'u.
Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.