Click on any image in images menu.
Menu
BIP
13 czerwca 2014

Ogłoszenie dotyczące zmiany terminu zakończenia konkursu na hymn Edukatora – przedłużenie do 20 czerwca 2014 /czytaj więcej/

W związku z wnioskami zgłoszonymi przez kilku dyrektorów naszych szkół , Uchwalą Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży z dnia 12 czerwca 2014 wprowadza się zmianę w zapisach regulaminu w pkt. IV ust 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
1.Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia EDUKATOR i kończy się 20 czerwca 2014 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową – decyduje data nadania lub dostarczenia pracy konkursowej do Biura Stowarzyszenia w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

Zarząd Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży
/w oryginale dokumentu podpisy członków Zarządu/

REGULAMIN KONKURSU NA HYMN
Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,EDUKATOR” w Łomży - TUTAJ

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria

Wpis nie posiada galerii.