Menu
BIP
Aktualności
event3 stycznia 2014

Działania projektu współfinansowanego przez PFRON

Działania projektu skierowane są do dzieci w wieku 1-10 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. Prowadzenie systematycznej, kompleksowej rehabilitacji i działań profilaktycznych oraz efektywnego ...

event3 stycznia 2014

Zasady rekrutacji beneficjentów do projektu PFRON

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do projektu będzie: Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,stwierdzające stopień i zakres ...

event2 stycznia 2014

Nowy projekt „Edukatora” współfinansowany przez PFRON

Zarząd Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży z radością informuje Rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku 1-10 lat , mieszkających na terenie miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, k...

event30 października 2013

Dzień Edukacji Narodowej w Stowarzyszeniu

Każdego roku w październiku Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy  Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator organizuje konferencję, która jest okazją do uhonorowania zasłużonych nauczy...

event21 października 2013

EDUKATOR W ABISIE

W dniu 18 października 2013 roku grupa dyrektorów szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży odbyła wizytę studyjną w Szkole Podstawowej ABIS w Łodzi. Pani Dyrektor Anna ...

event16 października 2013

SZKOŁA PODSTAWOWA W SPYTKOWIE DZIĘKUJE PANI PREZES ZA ŻYCZLIWOŚĆ I DOBRE SERCE

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rodzice oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej  w Spytkowie Serdecznie dziękują Pani Prezes Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży za okazaną życzliwość, przyjaz...

event9 października 2013

Komunikat-„Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy”

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu "Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży - rodzic wraca do pracy",rodzice zainteresowani skorzystaniem z opieki nad dzieckiem w grupie ...

event5 września 2013

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Edukator" informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5...

event7 sierpnia 2013

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROJEKTU ŻŁOBKOWEGO

Przez okres przerwy Świątecznej wykonano w obu przedszkolach ,,Edukatora” niezbędne prace adaptacyjne, wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia w Przedszkolu "Wesołe Słoneczko”. Przy ogro...

event28 czerwca 2013

PODZIĘKOWANIE ZA TRUD I ŻYCZLIWOŚĆ

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”